тел.:
тел/факс:

38 (044) 289-71-32
38 (044) 234-83-68

Наші фахівці

Місія і цілі

Історія і досвід

Гуманітарна програма

Інтернет-газета "Сім'я та ґендерна рівність"

Виртуальная поликлиника, советы врачей, вакансии для медиков, коллекция
рефератов, самотестирование,  лекарства, каталоги врачей, фирм, клиник
Украины, сексология, психотерапия, гомеопатия, духовное развитие,
нетрадиционная медицина, последние новости...

 

 

 

Центр "Розрада" було створено у 1994 році в рамках проекту "Психологічна підтримка сім'ї" під егідою Секретаріату ООН з Міжнародного року сім'ї. Фахівці Центру пройшли двотижневий курс з основ консультування, методів психокорекційної роботи з сім'єю, дорослими та дітьми. Цей проект став початком діяльності центру "Розрада".

За останні 7 років Центр виконав 14 міжнародних проектів таких міжнародних організацій, як ООН, ЮНИФЕМ, ЮНИСЕФ, ПАУСІ, Каунтерпарт Ал'янс, Глобальний Фонд для Жінок, Фонд "Відродження", тощо.

 
 
2003 - 2004

Міжнародний жіночий клуб, Київ (Жовтень 2003 - Березень 2004) "Щкола економічної незалежності для жінок "Клуб праці" - проведення 2 тренінгових програм для безробітних жінок по оволодінню навичками працевлаштування.

Міжнародний Жіночий Клуб (Березень 2004 - Серпень 2004) "Психологічна підтримка дітей та жінок, які знаходяться у кризі та постраждали від різних видів насильства" - проведення 100 індивідуальних піихологічних консультацій для жінок та 100 індивідуальних консультацій для дітей, які постраждали від насильства та знаходяться у кризі.

Міжнародний Валютний Фонд (Березнь 2004 - Жовтень 2004) "Психологічна підтримка жертв домашнього насильства" - 300 індивідуальних психологічних консультацій для тих, хто страждає від домашнього насильства.

Участь у Проекті Українського жіночого фонду "Підтримка нових жіночих організацій сільської місцевості" (Травень - Липень 2004) - проведення трененгів для лідерів та членів жіночих організацій та організація підтримуючої менторської програми.

Участь у Проекті UCAN "Наш дім" Київської НДО "Асоціація власників житла"(Червень - Листопад 2004) - проведення 2 соціально-психологічних програм для лідерів та членів житлових об'єднань "Мої права як громадянина та власника житла. Ровиток активної позиції", підготовка та видання 2х буклетів.

Участь у Проекті ООН "Створення посібника для міліціонерів, які працюють з випадками домашнього насильства. Впровадження Закону "Про попередження домашнього насильства" (Липень - Серпень 2004) - підготовка розділу "Що таке домашнє насильство".

 
 
2002 - 2003

Психологічна робота з батьками та дітьми

- Унікальний проект "Школа для батьків" за підтримки ЮНІСЕФ було реалізовано на базі Гімназії №59, м.Київ. Метою проекту було сприяння розповсюдженню серед дорослих (батьків, вчителів, шкільних психологів тощо) нової моделі сприйняття дітей та розвитку конструктивних способів взаємодії дорослих та дітей. В рамках проекту проводилося тренінгове навчання вчителів з формування нових способів взаємодії з дітьми та батьками, тренінги для батьків "Школа для батьків" з усвідомленого батьківства та навичок взаємодії та взаєморозуміння з дітьми, унікальні спільні тренінги для батьків та дітей "Права дітей, права батьків - навички консутрктивної взаємодії". З метою якнайширшого розповсюдження було видано 6 буклетів для батьків та посібник "Школа для батьків". Крім того, батьки, діти та вчителі мали можливість отримувати індивідуальну психологічну підтримку.

Інформаційна та психологічна робота з проблемою попередження та подолання всіх видів насильства щодо жінок та дітей, сприяння розвитку ґендерної рівності

- Психологічні консультації для жінок та дітей, видання 7 буклетів, проведення 4 тренінгів для тренерів "Запобігання та подолання наслідків гендерного насильства в сім'ї", загальноукраїнської конференції "Стан гендерного паритету та запобігання домашньому насильству в Україні" в рамках проекту "Запобігання та подолання наслідків гендерного насильства в сім'ї" за підтримки Канадсько - Українського гендерного фонду.

- У співпраці з Інститутом соціальних досліджень було проведено дослідження "Визначення шляхів впливу на клієнтів жінками, зайнятими у сфері секс-бізнесу" та підготовлені буклети та рекомендації по організації груп самопідтримки для жінок, які займаються секс-бізнесом.

- У співпраці з Інститутом сім'ї Держкомітету у справах сім'ї та молоді" було проведено дослідження "Жорстоке поводження щодо дітей", в рамках якого було класифіковано види жорстокого поводження, проаналізований досвід розвинутих країн у створенні системи "стоп-насильству" та розроблені пропозиції по розвитку системи "стоп-насильству" в Україні.

Психологічна підтримка жінок та дітей, що постраждали від насильства

- Психологічні консультації для жінок, дітей та сімей, що постраждали від насильства за підтримки Міжнародного жіночого клубу

Розвиток напрямку роботи Центру - "Економічний розвиток жінок"

- Була розпочата програма "Школа економічної незалежності для жінок", яка складається з двох напрямків. Перший - це проведення тренінгових програм "Клуб праці" для безробітних жінок з метою навчання їх навичкам працевлаштування. Другий - це проведення комплексної (економічної, юридичної та психологічної) тренінгової програми для жінок "Я створюю власний малий бізнес". Крім того, було проведено навчання тренерів, які працюють з безробітними жінками з регіонів України.

Цей напрямок був підтриманий Міжнародним жіночим клубом та Глобальним фондом для жінок.

Психологічна робота з дорослими та дітьми

- Надання індивідуальних психологічних консультацій та проведення психокорекційної роботи.
- Проведення груп підтримки для жінок.

 
 
2000 - 2001

Розвиток напрямку психологічної підтримки сім'ї

- Розроблено та проведено 2 тренінгові навчальні програми для фахівців "Комплексна системна робота з сім'єю та підготовлено методичний матеріал (за підтримки ООН Траст Фонд з Питань Сім'ї в рамках проекту "Психологічна підтримка сім'ї у період соціальних, політичних та економічних трансформацій", а також за підтримки Каунтерпарт Ал'янс)

Інформаційна та психологічна робота з проблемою попередження та подолання всіх видів насильства щодо жінок та дітей, сприяння розвитку ґендерної рівності

- Психологічні консультації для дітей та сімей, видання 3 буклетів для дітей та підлітків, буклету для батьків, 4 пам'яток для дітей та батьків в рамках проекту Каунтерпарт Ал'янс

Інформаційна та психологічна підтримка дітей, що постраждали від насильства

- Психологічні консультації для жінок, що постраждали від насильства, підготовка 5 буклетів, проведення тренінгу для фахівців по методам та технологіям допомоги жертвам насильства, проведення навчального тренінгу для дівчат-тренерів у співпраці зі школою підготовки молодих тренерів "Школа рівних можливостей" в рамках проекту Глобального Фонду для жінок "Попередження домашнього насильства щодо жінок: інформаційна кампанія та психологічне консультування жінок"

- Психологічні консультації для жінок, дітей та сімей, що постраждали від насильства за підтримки Міжнародного жіночого клубу

- Видання 4 буклетів з питань сексуальних домагань на робочому місті, захисту від насильства та підтримки жертв насильства у рамках проекту Організації молодих християнських жінок "Долаємо насильство через навчання"

- Проведення тренінгів для дівчат-тренерів у "Школі рівних можливостей"

Заснування нового напрямку роботи Центру - "Економічний розвиток жінок"

- В рамках проекту Польсько-Американсько-Української Ініціативи Співпраці, Фридом Хаус, "Навчальна програма для жінок, що прагнуть розпочати свій власний бізнес, фахівці "Розради" пройшли навчання в Варшавському Центрі Сприяння розвитку жінок (Польща), було проведено навчальну програму для фахівців та тренінг для жінок, що розпочинають свій бізнес. Видано 2 буклети з питань участі жінок у розбудові бізнесу та створенні власного малого бізнесу

Навчальна програма з групової роботи у рамках проекту "Долаємо насильство через навчання" Організації молодих християнських жінок

- Навчальна програма "Тренінг для тренерів" - 4 етапна тренінгова програма підготовки фахівців для роботи з групами, зокрема з жінками, дітьми, підлітками

Гендерна рівність у політичному житті - активізація участі жінок у політичному житті
- Проект "Прямуємо до гендерної рівності у політичному житті", який був підтриманий Міжнародним фондом Відродження, головна мета якого - сприяти активізації жінок-виборців (Проект виконували фахівці Центру "РОЗРАДА" - члени Української асоціації професійних психологів). В рамках проекту було видано 2 буклети: на допомогу жінкам-кандидаткам у депутати місцевого рівня "Як складати політичну програму" та на допомогу жінкам - виборцям "Як читати політичні програми", а також 2 плакати. З метою підвищення політичної активності жінок, розвиток їх свідомого ставлення до виборчої кампанії та участі у виборах, формування розуміння того, що лише власна активність може змінити життя було проведено 10 тренінгів для жінок-виборців у Київській, Житомирській та Івано-Франківській областях. Крім того, жінкам - виборцям та депутатам - надавались консультації.

- У Центрі "РОЗРАДА" було проведено дослідження психологічних особливостей політичного життя в Україні:
Дослідження психосемантичного простору політичних партій (Травень-червень 2001 р., В.Бондаровська, Т.Сазонова);
Дослідження ставлення політичних партій до найбільш важливих регуляторів життя населення України (листопад - грудень 2001 р.) (від центру "РОЗРАДА" - В.Бондаровська, О. Куриленко, Т. Сазонова, від СОЦІС ГЕЛАП - І. Бекешкіна, від редакції журналу "Новий кур'єр" - С. Губін).

- Було розроблено та практично реалізовано учбову тренінгову програму "Виборчі технології" (В.Бондаровська, О.Куриленко). Програма була реалізована в рамках програми "Партнерство громад" Україна-США, жовтень 2001 р. - січень 2002 р.

 
 
1999

Розвиток практичної соціально-психологічної роботи з жінками та сприяння розвитку ґендерної рівності:

- Консультації для жінок та членів їх сімей у Київському Центрі роботи з жінками за підтримки Фонду "Відродження"

- Проект USIS Фонду Посольства США "Домашнє насильство як джерело агресивної поведінки" - видання 3х популярних буклетів. Було проведено конференцію для представників різних регіонів України з проблем попередження домашнього насильства та роботи з жертвами насильства

- У співпраці з "Організацією молодих християнських жінок" проведено дослідження ґендерних стереотипів у молодого покоління (підлітки 14-17 років), опитування населення в декількох містах України щодо розповсюдженості домашнього насильства, шляхів його подолання та стереотипів розуміння та відношення до жертв, а також стереотипів сприйняття ролей чоловіка та жінки у суспільстві

- Участь у лобіюванні змін у законодавстві України щодо захисту жінок від усіх видів дискримінації та насильства. Валентина Бондаровська, директор "Розради", стає головою групи лобіювання

 
 
1998

Розвиток практичної соціально-психологічної роботи з жінками:

- Психологічна допомога жінкам, що постраждали від насильства - Проект ЮНІФЕМ "Попередження насильства щодо жінок: освітня та психологічна тренінгова програма", під час якої було проведено 7 тренінгів для фахівців (соціальних робітників, психологів, представників охорони здоров'я, державних адміністрацій та жіночих НУО) в містах України; надано консультації жінкам, проведено групи підтримки, видано 2 брошури та 3 буклети

- Психологічна робота з розвитку впевненості у собі, можливостей самореалізації, навичок комунікації та вирішення конфліктів - психологічні консультації у Київському Центрі роботи з жінками завдяки підтримці Жіночого Консорціуму ННД - США

- Круглий стіл "Домашнє насильство: розповсюдженість, психологічний та юридичний захист в Україні"

Психологічна підтримка участі жінок у політичному процесі

- Проведено 2 круглих столи "Жінка та вибори: успіхи, прорахунки, майбутнє" та "Жіноче лідерство в Україні"

Розвиток напрямку психологічної підтримки сім'ї

- Розробка програми "Психологічна підтримка сім'ї у малому місті" для м.Енергодар Запорізьської області

 
 
1997

В "Розраді" було створено напрямок психологічної підтримки жінок:

- Проведено психологічні консультації для жінок за підтримки Жіночого Консорціуму ННД-США

- Проведено групи підтримки для жінок за підтримки Жіночого Консорціуму ННД-США

- Проведено тренінги для жінок - лідерів з питань політичної психології, іміджу жінки-лідера, комунікативних навичок в рамках програми Ґендерного Бюро ООН

- Центр "Розрада" стає одним із засновників Київського Центру Роботи з жінками

- Фахівці "Розради" розробляють розділ до книги "Жінки в Україні" - "Соціальний, психологічний та медичний стан дівчат в Україні"

Сприяння міжнародній співпраці у розробці шляхів мирного вирішення конфліктів

- Було організовано та проведено семінар "Мирне вирішення конфліктів" за участю та сприяння Світової Міжнародної Жіночої Ліги за Мир та Свободу (Шведське та Датське відділення).

 
 
1996

Психологічні консультації для жінок, сімей та дітей

Проведено систему тренінгів для жінок, які працюють у виснажливих умовах (авіакасири, діспетчери).

Наукове дослідження психологічних моделей пост-тоталітарної особистості, суспільства та моделей відносин.

Дослідження національного самоусвідомлення та відношення батьків до української мови (опитування батьків (420 осіб), контент-аналіз преси).

 
 
1994-1995

Психологічна робота з сім'єю:

- Розроблено практичні психологічні методики роботи з сім'ями

- Психодіагностична та консультативна робота з учнями Школи Монтессорі (консультації для дітей, сімейних пар, вчителів)

- Створено 7 телевізійних передач "Сім'я як дзеркало буття" (30 хвилин кожна), які були показані на 1 Національному каналі

 

На початок

веб дизайн www.htd.kiev.ua © 2002